Cieľom spoločnosti je orientácia na zákazníka, jeho spokojnosť a udržovanie vysokej úrovne kvality výrobkov a služieb v zmysle celosvetovej stratégie kvality materskej firmy so značkou kvality "Made by Sachs".

Vyrábame:
hydrodynamické meniče
špeciálne spojky
spojky pre osobné automobily
spojky pre nákladné automobily
opravy spojok
profil spoločnosti environment
produkty spoločnosti kvalita je našim mottom
tu nás môžte nájsť kontakt
english version deutsch version slovak version

www.zfsachs.com
ZF SACHS Slovakia, a. s.
Strojárenská 2
917 02 Trnava
info-ssl@zf.com
© 2001 Computel, s. r. o.